Gojira tai Mekagojira / Godzilla vs the Bionic Monster / Godzilla vs the Cosmic Monster / Godzilla vs the Mechagodzilla

(Mechagodzilla)
Category : Robots in Movies
Year : 1974
Submitted : 6th, August 2008